Herb Geoportal Miasta Włocławek
WCAG    Zmiana rozmiaru

Dane udostępnione poprzez Geoportal Miasta Włocławek stanowią dostęp do usług (usługa wyszukania, usługa przeglądania) o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2010r. nr 76, poz. 489 z późn. zm.) dla zbiorów danych przestrzennych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Włocławka.

Zawarte w Geoportalu Miasta Włocławek informacje oraz generowane z niego wydruki nie stanowią dokumentów w postępowaniach administracyjnych i innych. Mają one wyłącznie charakter poglądowy i mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej obiektów ewidencji gruntów i budynków oraz obiektów pozostałych baz danych. Kopiowanie i publikowanie danych bez zgody jest zabronione.

Prezydent Miasta Włocławek nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania lub braku możliwości korzystania z tego serwisu.

W związku z konwersją danych ewidencyjnych związaną z nowelizacją przepisów z dziedziny geodezji i kartografii, mogą wystąpić chwilowe niezgodności tych danych prezentowanych w Geoportalu z rzeczywistym stanem. Zauważone niezgodności mogą być zgłaszane przez zainteresowane osoby w Biurze Obsługi Mieszkańców na stanowisku Wydziału Geodezji i Kartografii.

Wybrane dane naszego serwisu udostępniane są w formie usługi wms pod adresem:
http://geoportal.wloclawek.eu/map/geoportal/wms.php
Dane dotyczące geometrii działek i budynków oraz osnów geodezyjnych
dostępne są do pobrania poprzez usługę wfs pod adresem:
http://geoportal.wloclawek.eu/map/geoportal/wfs.php
GEOPORTAL - tryb publicznyGEOPORTAL - tryb publiczny
Udostępnianie materiałów zasobu i wnioski ZUDUdostępnianie materiałów zasobu i wnioski ZUD
Weryfikacja statusu zgłoszonej pracy geodezyjnejWeryfikacja statusu zgłoszonej pracy geodezyjnej
Weryfikacja podpisów cyfrowychWeryfikacja podpisów cyfrowych
Tryb chroniony Dostęp w trybie chronionym
Dane kontaktowe z Wydziałem Geodezji i Kartografii